PhD Graduate Students

Yang Du 2016
Lei Gao2014
Sijia Cui2014
Liuyan Zhang2013
Weina Zhang2013
Suhua Chang2012
Hansheng Zhao2012
Xinxing Zhu2009

Master Graduate Students

Jinglu Wang 2016
Zhao Li 2014
Jiajie Zhang2008
Suhua Chang2007
Xiaoyun Liao2007

Intern Students

Xuezhen Li 2016
Changzheng Wang 2014
Changyue Sun2010
Chunli Jing2009
Xia Wang2009
Zijun Luo2008
Zhen Min2007
Pengyi Yang2006
Yucheng Ye2006

Visiting Students

Kanthida Kusonmano; 2007; King Mongkuts University of Technology Thonburi, Thailand
Bernhard Lechtenberg; 2006; University of Luebeck, Germany